Tin tức và Xã hộiKinh tế

Kiểm tra hoạt động sản xuất của một thực thể kinh tế. Các loại ý kiến kiểm toán

Trong quá trình thực hiện bất kỳ hoạt động kinh tế nào cho sự phát triển của các ngành sản xuất mới, nhiều nhà đầu tư kinh doanh thực hiện kiểm toán có chọn lọc hoặc liên tục trong một số khu vực của chu kỳ sản xuất để xác định tính thích hợp của việc sử dụng tất cả các sáng kiến và áp dụng một giải pháp kinh tế nhất định.

Theo Art. 6 của Luật liên bang của Liên bang Nga, kiểm toán viên có thể được ban hành các loại ý kiến kiểm toán sau đây: một ý kiến tích cực rõ ràng hoặc một sửa đổi một. Việc đầu tiên do kiểm toán viên phát hành chỉ trong một trường hợp, nếu công ty được kiểm tra tiến hành sản xuất và hoạt động kinh tế của mình theo đúng các phương pháp và nguyên tắc kế toán trên lãnh thổ Liên bang Nga. Hơn nữa, ý kiến này dựa trên tài liệu kế toán cơ bản và nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động của doanh nghiệp.

Một kết luận sửa đổi được ban hành trong trường hợp có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của kiểm toán và độ tin cậy của thông tin được cung cấp. Ví dụ, nó được ban hành khi tiến hành các nghiên cứu kiểm toán trong một khu vực sản xuất cụ thể, khi không thể xác định và có được một ý kiến tích cực xác định rõ ràng do thông tin chi tiết không đầy đủ.

Báo cáo kiểm toán được sửa đổi , có thể phân loại có điều kiện tùy thuộc vào ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau do kiểm toán viên phát hành trong trường hợp có tình huống ngăn cản việc nhận được đầy đủ và đầy đủ thông tin đáng tin cậy.

Ý kiến kiểm toán sửa đổi có ý kiến với sự bảo lưu, kết luận với việc từ chối đưa ra ý kiến, cũng như kết luận với ý kiến tiêu cực. Các ý kiến với sự bảo đảm riêng biệt hoặc từ chối toàn bộ ý kiến của một người kiểm toán được kiểm toán viên áp dụng trong trường hợp hạn chế kiểm toán hoặc xác minh chọn lọc các thành phần riêng lẻ của toàn bộ quá trình sản xuất, khi dữ liệu hạn chế nhất có thể không phản ánh thực tế.

Báo cáo kiểm toán được sửa đổi và các loại tài liệu có thể được đưa ra khi tiết lộ những bất đồng với nhân viên giám sát của chủ thể kinh tế đã được kiểm tra. Các vấn đề công bố thông tin tài chính, chính sách kế toán và các nguyên tắc cơ bản của nó, phương pháp làm việc vv Sự chênh lệch giữa số liệu điều tra và việc phát hiện các sai lệch trong báo cáo tài chính đã trình bày có thể ảnh hưởng đến việc thể hiện ý kiến kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán cuối cùng có thể được thể hiện bằng chữ: "... ngoại trừ một số trường hợp ..." (khi đưa ra ý kiến với một bảo lưu) hoặc báo cáo tài chính cho một kỳ tài chính nhất định có chứa dữ liệu không chính xác và không cho phép xác định tính đầy đủ và độ tin cậy của các báo cáo tài chính đã trình bày.

Tất cả các loại báo cáo kiểm toán (ý kiến tích cực hoặc bất kỳ sửa đổi) được soạn thảo theo các tiêu chuẩn và yêu cầu xác định nghiêm ngặt. Thứ nhất, tất cả các tài liệu tài chính được kiểm toán đều được thu thập trong một hồ sơ, trong đó các bảng kê được đánh số và ký tên bởi kiểm toán viên lịch sự. Thứ hai, tất cả đều được xác nhận bằng con dấu của kiểm toán viên kiểm toán và được chấp thuận bởi chữ ký của người quản lý xác minh. Thứ ba, ngày ký báo cáo của giám sát viên kiểm toán tương ứng với ngày hoàn thành kiểm toán.

Cần lưu ý rằng sau khi kết thúc thủ tục và ký kết báo cáo kiểm toán, khi có một số yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính chính xác của báo cáo tài chính, kiểm soát viên-kiểm tra viên không bắt buộc phải gửi yêu cầu để xác định các tình huống này. Trách nhiệm pháp lý để thông báo kịp thời cho công ty kiểm toán về các tình huống phát sinh hoàn toàn với sự quản lý của doanh nghiệp.

Tất cả các loại báo cáo kiểm toán chỉ được thực hiện trên cơ sở xác minh tài liệu và được xác nhận bởi các tài liệu kế toán chủ yếu. Một kết luận tích cực đôi khi có thể là lý do hủy bỏ kiểm toán thuế theo kế hoạch. Và trong một số trường hợp, các loại báo cáo kiểm toán có thể bị thách thức tại tòa án. Họ có thể được coi là sai và không đáng tin cậy.

Bất kỳ báo cáo kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán đều có ích riêng cho việc đưa ra quyết định kinh tế cho tất cả các nhóm người sử dụng thông tin tài chính, vì nhiều điểm yếu được tiết lộ trong quá trình kiểm toán, các mâu thuẫn khác nhau trong quá trình sản xuất được tiết lộ. Do đó, để tiến hành kiểm toán hoặc không phải hàng năm, để đối phó với các nhà đầu tư. Nhưng những lợi ích của nó là hiển nhiên! Đây là sự hợp lý hoá chi phí và tăng doanh thu, và tối ưu hóa tất cả các giai đoạn sản xuất.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 vi.unansea.com. Theme powered by WordPress.